S.S.S

Yazılı olarak yapılan baş vuru üzerine yönetim kurulunun 30 gün içinde kabul kararı vermesi ile üye kayıt defterine işlemesi ve gençlik spor il müdürlüğüne bildirilmesi ile yapılır. İnternet üzerinden alınmaktadır. Detaylı bilgi için arayınız.

Spor kulübü makbuzları ilgili yönetim kurulu karar üzerine Seri A000001 den başlamak üzere yönetmeliğe uygun olarak matbaamızdan bastırılır.

Spor kulübü defterleri; işletme defteri noterden, diğerleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden Spor kulüpleri yönetmenliğine uygun olarak yaptırılması zorunludur. İlgili defterler ve bilanço esasına uygun olan defterler matbaamızdan temin edilir.

İlgili yönetim kurulu kararı üzerine PTT şubesinden alınmaktadır. Detaylı bilgi için arayınız.

İnternet üzerinden alınmaktadır. Detaylı bilgi için arayınız.

E-devlet sorgu türünden ‘ Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne’’ verilmek üzere, 5 yıl süre ile çıkartılır. Detaylı bilgi için arayınız.

E-devletten spor bilgi sistemi üzerinden çıkartılmaktadır. Detaylı bilgi için arayınız.

Spor kulübü lisansları ilgili federasyonlardan, ilçe müdürlüklerinden sağlık raporu onayı ile çıkarılmaktadır.

En az 15 gün önceden üyelere gazete ilanı, websitesi SMS ya da posta yolu ile haber vermek sureti ile yapılan genel kurul toplantısı sonucunda alınan karar gereği 7405 sayılı spor kulübü tüzüğünün hazırlanması ile yapılmaktadır.

Dernekler İl Müdürlüğünden (İl Sivil Toplum İle ilişkiler Müdürlüğü) Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Genel kurul kararıyla yeni tüzüğün verilmesi defter ve makbuzların basılması ile sonuçlanır.

7405 sayılı Spor kulüpleri kanuna uygun olarak spor kulübünün sponsorluk bağış , spor kulübü iktisadi işletmesinin kurulması şartları, Spor A.Ş. kurulması şartları, spor kulübünün yönetim kurulu aidat vb. düzenlemelerinin yapılarak yazılması ile oluşur.

Olağanüstü genel kurul kararı ile en az 15 gün önceden yapılan çağrı üzerine ilk toplantıda 3/2 çoğunluk , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 5253 sayılı dernek tüzüğünün 7405 sayılı spor kulübü tüzüğüne çevrilmesi ile ve ilgili evrakların Gençlik Spor İl Müdürlüğüne verilmesi ile gerçekleşmektedir. Akabinde spor kulübü defterleri (spor kulübü karar defteri , spor kulübü üye

Image