Dernekten spor kulübüne çevirme işlemleri nasıl yapılır?

Olağanüstü genel kurul kararı ile en az 15 gün önceden yapılan çağrı üzerine ilk toplantıda 3/2 çoğunluk , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 5253 sayılı dernek tüzüğünün 7405 sayılı spor kulübü tüzüğüne çevrilmesi ile ve ilgili evrakların Gençlik Spor İl Müdürlüğüne verilmesi ile gerçekleşmektedir. Akabinde spor kulübü defterleri (spor kulübü karar defteri , spor kulübü üye defteri, spor kulübü evrak-kayıt defteri, spor kulübü iktisadi işletme defteri, spor kulübü borç-alacak defteri, spor kulübü demirbaş defteri) ve spor kulüpleri makbuzlarının( spor kulüpleri gelirleri alındı belgesi, Spor Kulüpleri gider makbuzu, Spor kulüpleri ayni bağış alındı belgesi, Spor Kulüpleri ayni yardım teslim belgesi), Spor Kulüpleri ve kaşe- mührü bastırılması değiştirilmesi ile işleminiz tamamlanmış olur.