Dernek Beyannamesi

Dernekler her yıl 30 nisan tarihine kadar bir önceki yılın faaliyetlerini, yurt içi, yurt dışı yardımnlarını, üye sayılarını, gelir ve giderlerini, yaptıkları yayımları ve üst kuruluş ya da şubeleri ile olan ilişkilerini vb. raporlamalarını derbis üzerinden İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürülüğü’ne Dernekler kanununun 19.maddesi, yönetmeliğinin 84. Maddesi uygun olarak bildirmek zorundadır.  Aksi takdirde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32’ncı maddesinin (l) bendine göre idari para cezası    2023 yılı için  5252.00 tl idari para cezası bulunmaktadır.

DERNEK BEYANNAMESİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HAZIRLANMAKTADIR.

İlgili Yazılar

Ekler Makbuzlar Defterler

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK-1 ALINDI BELGESİ     T.C. …………. VALİLİĞİ İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Sayı :   …/…/.… Konu :   ALINDI.

Dernek Genel Kurulları

Dernek genel kurulları olağan ya da olağanüstü olarak ayrılırlar tüzüğünde belirtilen zamanlarda yapılan olağan genel kurullar, bu zamanlar dışında isteğe bağlı yapılan.

YORUM YAZIN