Derneklerde Web Sitesi

Dernekler hem faaliyetlerini duyurmak, üyeleri ile etkileşim halinde kalabilmek, güncelliğini varlığını koruyabilmek, şeffaf, hesap verilebilirlik ilkelerine uymak ve EN ÖNELİSİ RESMİ GENEL KURULLARINI KANUINEN İTİRAZ...

Ekler Makbuzlar Defterler

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK-1 ALINDI BELGESİ     T.C. …………. VALİLİĞİ İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Sayı :   …/…/.… Konu :   ALINDI BELGESİ Başvuru Tarihi...

Dernek Kurulması için Gerekenler

Firmamıza yedi kurucu üyeyi bildirmeniz yeterlidir. Bir de dernek merkezi gerekecektir. Bu konuda sizleri yönlendirmekteyiz.   *DERNEK TÜZÜĞÜNÜZ HAZIRLANIR * DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ VE KELERİ...

Neden Dernek Kurmalıyım

Dernek kurma neden dernek kurmalıyım dernek kurmanın maliyeti, dernek kurmanın faydaları gibi sorular sürekli gelmekte. Bu ucu bucağı olmayan bir konu belki bir hayvansever olduğunuz...

Hakkımızda

    1948 Yılında İzmir’de Şeref ÜSKÜP’ün imtiyaz sahipliğinde  yayım hayatına başlayan  gazetemiz ve matbaamız uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarının kongre,(genel kurul) tüzük (kuruluş) ilanlarını yayımlamıştır....

Dernek Kuruluş İşlemi

DERNEK NASIL KURULUR      Dernek en az yedi gerçek ya da tüzel kişinin ortak bir amaç ya da amaçlarını gerçekleştirmek üzere süreli olarak bir araya...

Dernek Makbuzları

Derneğiniz kurulduğu andan itibaren defterlein tasdiki ile birlikte yetkili matbaadan aşağıdaki resmi belgelerini bastırması zorunludur. BU BELGELER MATBAAMIZDAN TARAFINDAN MÜLKİ AMİRLİKLERE BİLDİRİLİR VE RESMİYET KAZANDIRILIR...

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ancak herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmeleri için Ticaret odasına tescillerini yaptırarak. Maliyeden açılış yaptırabilirler. Böylelikle ……………………………….. Derneği ‘İktisadi İşletmesi’ olarak...

Dernek Genel Kurulları

Dernek genel kurulları olağan ya da olağanüstü olarak ayrılırlar tüzüğünde belirtilen zamanlarda yapılan olağan genel kurullar, bu zamanlar dışında isteğe bağlı yapılan genel kurullar ise...

Dernek Defterleri

Dernek defterleri Karar Defteri, Üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme defteri olmak üzere 4 defterden oluşmaktadır.       Ancak bilanço esasına göre defter tutam...