Dernek Beyannamesi

Dernekler her yıl 30 nisan tarihine kadar bir önceki yılın faaliyetlerini, yurt içi, yurt dışı yardımnlarını, üye sayılarını, gelir ve giderlerini, yaptıkları yayımları ve üst kuruluş ya da şubeleri ile olan ilişkilerini vb. raporlamalarını derbis üzerinden İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürülüğü’ne Dernekler kanununun 19.maddesi, yönetmeliğinin 84. Maddesi uygun olarak bildirmek zorundadır.  Aksi takdirde 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32'ncı maddesinin (l) bendine göre idari para cezası    2023 yılı için  5252.00 tl idari para cezası bulunmaktadır.

Read More

Dernek Defterleri

Dernek defterleri Karar Defteri, Üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme defteri olmak üzere 4 defterden oluşmaktadır.

Read More

Dernek Genel Kurulları

Dernek genel kurulları olağan ya da olağanüstü olarak ayrılırlar tüzüğünde belirtilen zamanlarda yapılan olağan genel kurullar, bu zamanlar dışında isteğe bağlı yapılan genel kurullar ise olağanüstü genel kurullar olarak adlandırılır.

Read More

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ancak herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmeleri için Ticaret odasına tescillerini yaptırarak. Maliyeden açılış yaptırabilirler. Böylelikle ……………………………….. Derneği ‘İktisadi İşletmesi’ olarak ticari faaliyette bulunabilirler. İktisadi İşletme Kuruluşu detayaları için arayabilirsiniz.

Read More

Dernek Makbuzları

Derneğiniz kurulduğu andan itibaren defterlein tasdiki ile birlikte yetkili matbaadan aşağıdaki resmi belgelerini bastırması zorunludur. BU BELGELER MATBAAMIZDAN TARAFINDAN MÜLKİ AMİRLİKLERE BİLDİRİLİR VE RESMİYET KAZANDIRILIR

Read More