Dernek Beyannamesi

Dernekler her yıl 30 nisan tarihine kadar bir önceki yılın faaliyetlerini, yurt içi, yurt dışı yardımnlarını, üye sayılarını, gelir ve giderlerini, yaptıkları yayımları ve üst.

Dernek Defterleri

Dernek defterleri Karar Defteri, Üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme defteri olmak üzere 4 defterden oluşmaktadır.

Dernek Genel Kurulları

Dernek genel kurulları olağan ya da olağanüstü olarak ayrılırlar tüzüğünde belirtilen zamanlarda yapılan olağan genel kurullar, bu zamanlar dışında isteğe bağlı yapılan genel kurullar ise.

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ancak herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmeleri için Ticaret odasına tescillerini yaptırarak. Maliyeden açılış yaptırabilirler. Böylelikle ……………………………….. Derneği ‘İktisadi İşletmesi’ olarak.

Dernek Kurulması için Gerekenler

Firmamıza yedi kurucu üyeyi bildirmeniz yeterlidir. Bir de dernek merkezi gerekecektir. Bu konuda sizleri yönlendirmekteyiz.

Dernek Kuruluş İşlemi

DERNEK NASIL KURULUR

Dernek Makbuzları

Derneğiniz kurulduğu andan itibaren defterlein tasdiki ile birlikte yetkili matbaadan aşağıdaki resmi belgelerini bastırması zorunludur. BU BELGELER MATBAAMIZDAN TARAFINDAN MÜLKİ AMİRLİKLERE BİLDİRİLİR VE RESMİYET KAZANDIRILIR

Derneklerde Web Sitesi

Dernekler hem faaliyetlerini duyurmak, üyeleri ile etkileşim halinde kalabilmek, güncelliğini varlığını koruyabilmek, şeffaf, hesap verilebilirlik ilkelerine uymak ve EN ÖNELİSİ RESMİ GENEL KURULLARINI KANUINEN İTİRAZ.

Ekler Makbuzlar Defterler

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK-1

Hakkımızda

    1948 Yılında İzmir’de Şeref ÜSKÜP’ün imtiyaz sahipliğinde  yayım hayatına başlayan  gazetemiz ve matbaamız uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarının kongre,(genel kurul) tüzük (kuruluş) ilanlarını yayımlamıştır.